2012 m. vasario 19 d., sekmadienis

Anger of Human“…For the Anger of Human does not achieve the righteousness of God…““...Therefore, putting aside all filthiness and all that remains of wickedness, in humility receive the Word implanted, which is able to save your souls… But prove yourselves doers of the word, and not merely hearers who delude themselves… For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man who looks at his natural face in a mirror … for once he has looked at himself and gone away, he has immediately forgotten what kind ofperson he was…  But one who looks intently at the perfect law, the law of liberty, and abides by it, not havingbecome a forgetful hearer but an effectual doer, this man will be blessed in what he does…”  Letter of James,Bible
The Righteous and the Wicked Contrasted...  " How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, Nor stand in the path of sinners, Nor sit in the seat of scoffers ! But his delight is in the law of the LORD, And in His law he meditates day and night..." Psalms 1, Bible


A look at the night sky, studded with stars, humble human. Before the vast cosmos, he feels an absolute jerk. Even more impressive, and suppresses the human power of God...

Conditions for the formation of free choice and the holy elite only exist on this earth and nowhere else in the universe. Once a certain number of people voluntarily God will be on his side and will be trained, he will complete the history of the earth. And then there will be "free will" - in hell - and heaven rescued...Faith of God's promises - a great, albeit a rare thing...
 “... Žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisumo … “


“... Todėl, atmetę visą nešvarą bei piktybės gausą, su romumu priimkite įdiegtąjį Žodį, kuris gali išgelbėti jūsų sielas… Būkite Žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save…Jei kas tėra Žodžio klausytojas, o ne vykdytojas, tai jis panašus į žmogų, kuris žiūri į savo gimtąjį veidą veidrodyje … Pasižiūrėjo į save ir nuėjo, ir bematant pamiršo, koks buvo… Bet kas įsižiūri į tobuląjį laisvės įstatymą ir jį vykdo, kas tampa nebe klausytojas užuomarša, bet darbo vykdytojas, tas bus palaimintas savo darbuose. ..”   Jokūbo laiškas, Biblija


"...Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį..."  Psalmynas 1, Biblija


Žvilgsnis į naktinį dangų, kuris nusėtas  žvaigždėmis, sužemina žmogų... jis prieš visą Visatą jaučiasi  absoliučiai  menkas, labai mažas … . bet žmogų  malšina ir daro įspūdį Visatos didingumas  … Dievo valdžios platybės ...

Pasirinkimo laisvės sąlygos, bei  švento elito sudarymas,  egzistuoja tiktai  ant šios  Žemės ir niekur kitur Visatoje…  kai Dievas  užbaigs žemės istoriją… o tada  bus "laisva valia" pasirinkimas  - ar pragare - ar Dangaus išsigelbėjime ….


Tikėjimas Dievo pažadais - didelis dalykas… , nors  dar labai  retas …
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą