2012 m. vasario 18 d., šeštadienis

The DOOR - is Christ             " So Jesus said to them again, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep...All who came before Me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them...I am the door ; if anyone enters through Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture...The thief comes only to steal and kill and destroy ; I came that they may have life, and have it abundantly..."   John 10:7-10, Bible          Christ - the kindest of all teachers... Christ is the door to the Church ... The only entrance to the Church of God for the servants, as well as for human - is through Christ and by faith in Him... Many people try to enter the knowledge - knowledge can not be despised - but it does not have a door ... Many of those who started the service, with outstanding gifts - but they are not the Door...

 

         Remember also, never forget that the only correct way to serve - through Christ ... No one can speak of sin as a Man who felt his load ... No one can speak of forgiveness as one who has tried it ....

 

         But the door of Christ is open to any person, whatever your life, no matter what your character ... Christ is not like the doors of some churches, where entry is allowed only for the rich ...

 

        Christ opened the door for the poor: "The poor the gospel is preached" - Mt. 11:5. ... Perhaps someone will say, "I am the most vicious people in this congregation,"...  and yet Jesus says, "Come." ...
Kristus – yra DURYS

 

                Kristus - yra mieliausias iš visų mokytojų... Kristus yra durys į Bažnyčią... Vienintelis įėjimas į Bažnyčią Dievo tarnams, taip pat ir kitiems žmonėms - yra per Kristų ir tikėjimą Juo... Daug žmonių bando įeiti per žinias - žinios negali būti atmestos - bet tai ne durys... Daugelis tų, kurie eina tarnystę, kurie turi dovaną - bet jie nėra Durys...

 

                Atsiminkite taip pat, ir niekada ne užmirškite,  kad vienintelis teisingas kelias tarnauti – yra per Kristų... Niekas negali kalbėti apie nuodėmę,  kaip Vyras, kuris jautė jos naštą... Niekas negali kalbėti apie atleidimą,  kaip toks, kas išbandė tai....

 

              Kristaus durys yra atidarytos bet kokiam asmeniui...  nesvarbu  koks jūsų gyvenimas...  nesvarbu koks jūsų charakteris... Kristus nėra panašus į kai kurias bažnyčių duris, kur įėjimas yra leistas tiktai turtuoliams... tik išskirtiniams ...

 

             Kristus atidarė duris vargšams: "vargšai Evangelijoje yra gerbiami" - Mt. 11:5.... Galbūt kažkas pasakys, "aš esu žiauriausias žmogus šioje sueigoje"...  bet  Jėzus sako, "Įeik".Komentarų nėra:

Rašyti komentarą