2012 m. balandžio 27 d., penktadienis

The Image "Jesus, I trust You"


"I will say to the LORD, ‘My refuge and my fortress, My God, in whom I trust’ !" Psalm 91:2, Bible


   JESUS OF THE DIVINE MERCY

Jesus said to Sister Faustina: "Draw a picture according to how you see me, with the invocation: "Jesus I Trust in You". I want that image venerated throughout the world""Both rays mean the Blood and the Water. The pale ray symbolizes the Water that it justifies to the souls. The red ray symbolizes the Blood that is the life of the souls... Both rays emerged from the deepest entrails of My mercy when My dying Heart was pierced in the cross by the lance…These rays protect the souls of the indignation of My Father.  Lucky those who live within their reach, because the just right hand of God will not reach them.” 


"I will preserve the cities and houses where this image is found"…


"I promise that the soul that venerates this image will not perish.  I already promise here on Earth victory over the enemies: mainly at the time of death.  I myself will defend them like my Glory.  I offer mankind a container where they can come to the source of Mercy to gather graces.  That container is this image with the inscription “Jesus I Trust in You” under and not on the image"…


"The greatness of this image is not in the colors or the brush strokes, but in My Grace”…Jesus promises eternal salvation and great graces and progresses in the sanctity to those that give cult to him by means of this image.  In your home and your briefcase, place it in your favorite location….


   Blessed Father Michal Sopocko 

Blessed Father Michal Sopocko (November 1, 1888 in Vilnius Region – February 15, 1975 in Bialystok, Poland) was a Roman Catholic priest, and professor of pastoral theology at Stefan Batory University (now called Vilnius University) in Vilnius, Lithuania. He is best known as the spiritual director of Saint Faustina Kowalska.


The first painting was by Eugene Kazimierowski, under the supervision of Faustina and her confessor, Michael Sopocko, in Vilnius in 1934... Sopocko was a professor of theology at the University of Vilnius and introduced Faustina to Kazimierowski, who was professor of art there...


After completion in 1934, the painting hung in the Bernardine Sisters' convent near St. Michael's church in Vilnius, where Sopoko was rector. The first public exposition of the Kazimierowski rendition was on 26–28 April 1935, at the church of the Gate of Dawn in Vilnius..
   Maria Faustina Kowalska

Maria Faustina Kowalska, commonly known as Saint Faustina, born Helenka Kowalska (August 25, 1905, near Lodz, Poland then in the Russian Empire – Died October 5, 1938, Kraków, Poland)was a Polish nun, mystic and visionary. She is venerated in the Roman Catholic Church as a saint, and is known as the Apostle of Divine Mercy...

Throughout her life, she reported a number of visions of Jesus and conversations with him, which she wrote about in her diary, later published as the book Diary: Divine Mercy in My Soul...

A number of artistic renditions of the image have appeared since Faustina directed the painting of the first image in Lithuania. These are widely venerated by Catholics worldwide, and are used in the celebration of Divine Mercy Sunday...

Faustina wrote about a number of visions of Jesus and conversations with him...Her confessor was Michael Sopocko, a priest and a professor of theology... In Vilnius, Faustina met Father Michael Sopocko, the newly-appointed confessor to the nuns... Sopocko supported Faustina's efforts and arranged for the first painting of the image by the artist Eugene Kazimierowski, which was the only rendition Faustina saw...  After Faustina's death, a number of other artists painted their own versions of the image, with the depiction by Adolf Hyła being among the most reproduced...

  

    Diary: Divine Mercy in My Soul

Diary: Divine Mercy in My Soul is a book by Roman Catholic saint Faustina Kowalska... The book is based on the contents of her diary from 1934 until her death in 1938... The handwritten pages of her diary turned into about 700 printed pages which were published as the book Diary: Divine Mercy in My Soul... The book reflects her thoughts, prayers and her reported visions and conversations with Jesus on Divine Mercy... Her Vatican biography quotes some of her reported conversations with Jesus from her diary...

On page 202 of the original are these words of the Lord Jesus: “Why are you afraid to do My will? Will I not help you as I have done thus far? Repeat everyone of my demands to those who represent Me on earth, but do only what they tell you to do.”   Read here: 
DIARY Of Saint Maria Faustina Kowalska 
  

    Read here:  
The Image of God (ABBA)


"Jis sakys VIEŠPAČIUI: 'Mano Dieve, mano prieglauda ir tvirtove, pasitikiu tavimi!'.."  Psalmė 91,2 Biblija


  Paveikslas - "Jėzau, pasitikiu Tavimi"

Jėzus pasakė Seseriai Faustinai: "Nupieškite paveikslą pagal tai, kaip jūs matote mane, su maldavimu: "Jėzau, aš pasitikiu  Tavimi". Aš noriu šio atvaizdo, kurį garbintų  visame  pasaulyje""Spinduliai reiškia Kraują ir Vandenį. Du spinduliai - balzganas ir raudonas. Balzganas spindulys simbolizuoja sielą apvalantį vandenį, o raudonas - kraują, sielos gyvybę.... Abu spinduliai yra iš giliausių vidinių Mano pasigailėjimo esmių, kai Mano mirštančią Širdį ant  kryžiaus pervėrė ietis... Šitie spinduliai saugo Mano Tėvo gailestingumą sieloms. Laimingi tie, kas gyvena  pasiekiamumo viduje, todėl, kad teisi Dievo dešinioji ranka saugos juos"...Tiems, kurie gerbs šį paveikslą, Jėzus žadėjo pasisekimą krikščioniško tobulėjimo kelyje, laimingą mirtį bei kitų malonių, kurių žmonės prašys.... "Šį paveikslą gerbianti siela nežus. Ne iš dažų ir tapybos grožio kyla šio atvaizdo didybė, bet iš mano malonės"  ..."Aš išsaugosiu miestus ir namus, kur tik šis atvaizdas bus matomas".Štai toji malda:"O Kraujau ir Vandenie, kurs ištryškai iš Jėzaus Širdies kaip gailestingumo mums versmė, pasitikiu Tavimi"...


    Šv. Marija Faustina Kovalska

Marija Faustina Kovalska (lenk. Maria Faustyna Kowalska, tikr. Helena Kowalska, Šv. Faustina, 1905 m. rugpjūčio 25 d. Głogowiece – 1938 m. spalio 5 d. Krokuvoje) – Lenkijos vienuolė, mistikė, Romos katalikų bažnyčios šventoji...

Davusi amžinuosius vienuolinius įžadus, nuo 1933 m. gegužės 25 d. gyveno Vilniuje, čia patyrė Jėzaus apsireiškimų, kuriuos užrašė savo dienoraštyje. Vilniuje Faustinos dvasios tėvas buvo prof. kun. Michal Sopočko (1888–1975), jo padedama, ėmėsi skelbti Viešpaties Gailestingumą. Kunigas Michal Sopočko susitarė su dailininku Eugenijumi Kazimirovskiu, kad jis nutapys Išganytojo atvaizdą pagal Faustinos regėjimus. Paveikslas buvo pradėtas tapyti 1934 m. sausio 2 d. Vienuolė pusę metų lankėsi dirbtuvėje kas savaitę, kad nurodytų klaidas bei patikslintų detales. Gailestingojo Jėzaus paveikslas buvo po kurio laiko buvo pabaigtas. Šv. Faustina nuolat svajojo apie naują vienuolyną Lenkijoje. 1937 m. gegužės 4 d. gavo leidimą išstoti iš vienuolijos. Tačiau dėl nuolat blogėjančios sveikatos, mirė 1938 m. spalio 5 d... 2000 m. balandžio 30 d. Jonas Paulius II Faustiną Kovalską kanonizavo – paskelbė šventąja...    Skaityti:
Šv. Marija Faustina Kovalska


   Skaityti: 
Kun. Mykolas Sopočka


   Skaityti: 
GAILESTINGOJO JĖZAUS PAVEIKSLAS


   Skaityti: 
The Image of God (ABBA)

 Ištraukos iš šv. ses. Faustinos M. Kowalskos dienoraščio
... Kartą mąsčiau apie Švenčiausiąją Trejybę, apie Dievo esmę. Norėjau būtinai sužinoti, kas yra Dievas... Vieną akimirką mano dvasia buvo perkelta tartum į kitą pasaulį, išvydau neaprėpiamą šviesą, o joje – lyg trys šaltiniai šviesos, kurios negalėjau suvokti. O iš tos šviesos sklido žodžiai kaip žaibai ir apsupo daigų ir Žemę. Nieko nesuprasdama labai nuliūdau. Tuomet iš tos neaprėpiamos šviesos jūros išėjo nuostabiai gražus mūsų mylimas Išganytojas su šviečiančiomis žaizdomis. O iš tos šviesybės pasigirdo balsas: „Kokia yra Dievo esmė, nepažins niekas, nei angelų nei žmonių protas“. Jėzus man pasakė: „Pažink Dievą apmąstydama Jo savybes“. Po akimirkos Jėzus raka nubrėžė kryžiaus ženklą ir pradingo.

... Išvydau Viešpatį Jėzų, vilkintį baltu drabužiu.
Viena ranka pakelta palaiminimui, kita lietė darbužį ant krūtinės. Iš drabužio, prasivėrusio ant krūtinės, ėjo du dideli spinduliai, vienas raudonas, o kitas baltas... Po akimirkos man Jėzus pasakė: „Nutapyk paveikslą pagal piešinį, kurį matai, su užrašu: Jėzau, pasitikiu Tavimi. Trokštu, kad šis paveikslas būtų garbinamas pirmiausiai jūsų koplyčioje ir visame pasaulyje.
Pažadu, kad ta siela, kuri garbins šį paveikslą, nepražus. Taip pat pažadu jau čia, Žemėje, pergalę prieš  priešus, o ypač mirties valandą. Aš pats ją ginsiu kaip savo garbę.
Noriu, kad tas paveikslas, kurį nutapysi teptuku, būtų iškilmingai pašventintas pirmą sekmadienį po Velykų ir tas sekmadienis turi būti gailestingumo šventė.

... Šiandien per Prisikėlimo šv. Mišias išvydau švytintį Viešpatį Jėzų, kuris prisiartino prie manęs ir tarė: ramybė jums, mano vaikai, ir laimino.
Per maldą viduje išgirdau šiuos žodžius: „Šie du spinduliai reiškia kraują ir vandenį - baltas spindulys reiškia vandenį, kuris nuteisina sielas; raudonas spindulys reiškia kraują, kuris yra sielų gyvenimas... Pasakyk, kad gailestingumas yra ryškiausia Dievo savybė. Visi mano rankų darbai yra vainikuoti gailestingumo.“
Šią akimirką priešais mane, nežinia iš kur, atsistojo Jėzus, švytintis nesukurtu grožiu, baltu drabužiu, pakeltomis rankomis.
Ir atsakė man Jėzus: „Ir netgi tie kurie, turi žmonėms skelbti ir mokyti apie šį gailestingumą, dažnai patys nežino; todėl trokštu, kad šis paveikslas pirmąjį sekmadienį po Velykų būtų iškilmingai pašventintas ir viešai gerbiamas, idant kiekviena siela galėtų apie tai žinoti.“

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą